, 25.08.2020 г.

На 17 август 2020г. получихме удостоверение за въвеждане в експлоатация (акт 16) на жилищната ни сграда на ул. "Димитър Станчев" 11, гр. Варна.

 Започване на нов обект, 19.06.2020 г.

На 1 юли 2020г. ще започнем строителството на нова жилищна сграда в кв. "Виница" на ул. "Света Параскева" №7. Подробна информация можете да намерите в раздел "апартаменти" на нашият сайт.