Акт 16, 05.07.2022 г.

Сградата ни на ул. "Света Парасквева" 7 получи удостоверение за въвеждане в експлоатация (акт 16) на 05.07.2022г.

 Акт 15, 24.06.2022 г.

През м. юни 2022г. сградата ни на ул. "Света Параскева" 7 получи акт 15. През м. юли 2022г. предстои въвеждането и в експлоатация.