За нас

     “Руник” ООД е създадена през 1999г. Основната ни дейност е жилищно строителство и изпълнение на строителни ремонти. Фирма "Руник" е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България съгласно протокол №0059/15.09.2008г. От основаването си до момента сме построили повече около 50 жилищни сгради. Разполагаме с квалифицирани ръководни и изпълнителни кадри за изпълнението на всички видове строително-монтажни работи.  Фирмата работи със съвременни и висококачествени материали. Водещи мотиви в нашата работа са качеството и лоялността към клиентите. "Руник" ООД е с доказано име на строителния пазар и е синоним на качество и коректност.