Жилищна сграда, ул. "Света Параскева" 7, гр. Варна

Обект: Жилищна сграда, ул. "Света Параскева" 7, гр. Варна

Адрес: ул. "Света Параскева" 7, гр. Варна

Разрешение за строеж: 224/17.12.2019г.

Строителна площадка: 15.06.2020г.

Разрешение за ползване:

Жилищна сграда, ул. "Д-р Борис Окс" №12

Обект: Жилищна сграда, ул. "Д-р Борис Окс" №12

Адрес: ул. "Д-р Борис Окс" №12, кв. "Бриз", гр. Варна

Разрешение за строеж: №87/17.05.2019г.

Строителна площадка: 19.09.2019г.

Разрешение за ползване: