Жилищна сграда на ул. "Съби Велков" №15, гр. Варна

Обект: Жилищна сграда на ул. Съби Велков 15

Адрес: ул. Съби Велков 15, гр. Варна

Разрешение за строеж: 188/26.09.2022г.

Строителна площадка: 12.06.2024г.

Разрешение за ползване:

Описание:

 Снимки

 Разположение и цени

Обект Етаж Застроена площ (кв.м) Маза № Маза (кв.м) Общи части (кв.м) Общо (кв.м) Цена (евро) Разположение
Паркомясто 1 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 2 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 3 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 4 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 5 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 6 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 7 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 8 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 9 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 10 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 11 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 12 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 13 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 14 двор 12,50 12,50 10 000 -
Паркомясто 15 двор 12,50 12,50 10 000 -