Жилищна сграда на ул. "Съби Велков" №15, гр. Варна

Обект: Жилищна сграда на ул. Съби Велков 15

Адрес: ул. Съби Велков 15, гр. Варна

Разрешение за строеж: 188/26.09.2022г.

Строителна площадка: 12.06.2024г.

Разрешение за ползване:

Жилищна сграда на ул. "Явор" №1,гр. Варна

Обект: Жилищна сграда на ул. Явор №1

Адрес: ул. Явор 1, гр. Варна

Разрешение за строеж: №70/11.04.2023г.

Строителна площадка: 01.11.2023г.

Разрешение за ползване:

Жилищна сграда на ул. "Горска" 2, гр. Варна

Обект: Жилищна сграда на ул. "Горска" 2, гр. Варна

Адрес: ул. "Горска" 2, гр. Варна

Разрешение за строеж: №79/19.05.2022г.

Строителна площадка: 19.12.2022г.

Разрешение за ползване:

Жилищна сграда на ул. "Аладжа манастир" 14, гр. Варна

Обект: Жилищна сграда на ул. "Аладжа манастир" 14, гр. Варна

Адрес: ул. "Аладжа манастир" 14, гр. Варна

Разрешение за строеж: 148/30.09.2021г.

Строителна площадка: 20.12.2021г.

Разрешение за ползване: 22.01.2024г.